Tijdelijk belastingkrediet voor werkgevers die fietsvergoeding moeten toekennen

Werkgevers die op basis van NAR-cao nr. 164 een fietsvergoeding moeten toekennen aan hun werknemers kunnen tijdelijk rekenen op een fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet.

Sinds 1 mei 2023 zijn werkgevers verplicht om werknemers die regelmatig met de fiets van hun woonplaats naar het werk rijden een fietsvergoeding uit te betalen. In 2023 ging het om 0,145 euro per afgelegde kilometer, met een maximum van 20 kilometer per enkele rit (of 40 kilometer per dag). Let wel, bovenstaande regelgeving is enkel van toepassing indien er binnen het paritair comité of de onderneming nog geen cao bestaat die voorziet in een fietsvergoeding. Is dat wél het geval, dan blijft die van toepassing.

Fiscale compensatie

Bovenstaande verplichting brengt voor werkgevers extra kosten mee. Daarom voorziet de overheid in een fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet. Hierdoor kan het de verschuldigde belasting op de winsten rechtstreeks worden verminderd.

De wetgever voorziet concreet dat 'aan de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners onder specifieke voorwaarden een belastingkrediet wordt verleend voor de verhoging van de fietskilometervergoeding die zij toekennen voor de verplaatsingen gedaan in de periode van 1 mei 2023 tot 31 december 2024'.

Het belastingkrediet aanvragen

Werkgevers die aanspraak maken op het belastingkrediet voor de fietsvergoeding moeten dat aan de fiscale administratie bekendmaken via een bijkomend document bij hun belastingaangifte. De volgende gegevens dienen vermeld:

het bedrag van de referentiefietskilometervergoeding

het aantal afgelegde kilometers waarvoor in het betrokken belastbare tijdperk een fietskilometervergoeding voor woon-werkverplaatsingen werd toegekend in toepassing van de cao nr. 164

een bevestiging dat de verhoging van de fietskilometervergoeding niet door derden wordt vergoed.

Werkgevers die op basis van NAR-cao nr. 164 een fietsvergoeding moeten toekennen aan hun werknemers kunnen tijdelijk rekenen op een fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet.

In 2024 treedt de richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) van de Europese Unie in werking, een reeks wetten en decreten die een nieuwe standaard markeren rond duurzaamheidsrapportering. Ruim 50.000 grote en kleine ondernemingen zullen geÔmpacteerd worden.

Er waren nog nooit zoveel kmo's in BelgiŽ als het voorbije jaar. 1,3 miljoen om precies te zijn. Bijna de helft daarvan zijn eenpersoonszaken.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]