Onze diensten

"Wij bieden een persoonlijke en directe begeleiding.
Een eenmanszaak, vrij beroep, KMO of grote onderneming
u krijgt steeds een vaste medewerker ter uwer beschikking."

Boekhoudkundige verwerking, advies en controle

Organisatie van jouw interne administratie

Opmaak financieel plan

Periodieke opvolging van jouw cijfers

Opstellen van de jaarrekening

Financiële analyse

 ...


Wij bieden u een volledige ondersteuning en begeleiding op het gebied van

BTW

Personen- en vennootschapsbelasting

Fiscale optimalisaties

Contact administratie, bezwaarprocedures en fiscale controles

Loonoptimalisatie

 

In het geval van zeer complexe materies kunnen wij, dankzij ons netwerk, een beroep doen op bedrijfsrevisoren, notarissen, advocaten en specialisten in sociale wetgeving.


StartersBEGELEIDING

Startersadvies

Bij het opstarten van je eigen onderneming zit je vast met heel wat vragen.

Als starter moet u onder meer aan de volgende zaken denken:

Welke activiteiten zal ik uitoefenen?

Start ik in bijberoep of in hoofdberoep?

Kies ik voor een vennootschap of eenmanszaak?

Wat houd ik netto over?

Is mijn project financieel haalbaar?

Onder welk sociaal statuut kom ik terecht en wat zijn de gevolgen ervan?

Welke aansprakelijkheden en risico's draag ik als ondernemer?

Welk type boekhouding moet ik voeren en aan welke formaliteiten moet ik voldoen?

Opstelling statuten

De voorbereiding verloopt volgens uw specifieken noden en vereisten, hetgeen leidt tot een correcte invulling van de statuten.
Op deze manier kan er snel en foutloos gewerkt worden, zodat u snel kan starten als zelfstandige.

Opmaken financieel plan

Alvorens effectief van start te gaan is het van het grootste belang om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Wij helpen u bij het opstellen van een financieel plan.

Diverse administratieve en wettelijke verplichtingen

Zodra uw onderneming is opgericht, doen wij onmiddellijk al het nodige om alle wettelijke formaliteiten te volbrengen, met een minimale inspanning van uw zijde. Bij wijzigingen zetten wij spontaan de nodige stappen om alles in orde te brengen. En dit o.a. bij volgende werkzaamheden:

herbenoemingen

adreswijziging

doelswijziging

inschrijving, wijziging Kruispuntbank van Ondernemingen

aanvragen en wijzigingen inschrijving BTW

aansluiting vennootschap bij een sociale kas

aansluiting bedrijfsleiders bij een sociale kas

aansluiting bij een sociaal secretariaat in geval van personeel


Werkgevers die op basis van NAR-cao nr. 164 een fietsvergoeding moeten toekennen aan hun werknemers kunnen tijdelijk rekenen op een fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet.

In 2024 treedt de richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) van de Europese Unie in werking, een reeks wetten en decreten die een nieuwe standaard markeren rond duurzaamheidsrapportering. Ruim 50.000 grote en kleine ondernemingen zullen geÔmpacteerd worden.

Er waren nog nooit zoveel kmo's in BelgiŽ als het voorbije jaar. 1,3 miljoen om precies te zijn. Bijna de helft daarvan zijn eenpersoonszaken.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]