Onze diensten

"Wij bieden een persoonlijke en directe begeleiding.
Een eenmanszaak, vrij beroep, KMO of grote onderneming
u krijgt steeds een vaste medewerker ter uwer beschikking."

Boekhoudkundige verwerking, advies en controle

Organisatie van jouw interne administratie

Opmaak financieel plan

Periodieke opvolging van jouw cijfers

Opstellen van de jaarrekening

Financiële analyse

 ...


Wij bieden u een volledige ondersteuning en begeleiding op het gebied van

BTW

Personen- en vennootschapsbelasting

Fiscale optimalisaties

Contact administratie, bezwaarprocedures en fiscale controles

Loonoptimalisatie

 

In het geval van zeer complexe materies kunnen wij, dankzij ons netwerk, een beroep doen op bedrijfsrevisoren, notarissen, advocaten en specialisten in sociale wetgeving.


StartersBEGELEIDING

Startersadvies

Bij het opstarten van je eigen onderneming zit je vast met heel wat vragen.

Als starter moet u onder meer aan de volgende zaken denken:

Welke activiteiten zal ik uitoefenen?

Start ik in bijberoep of in hoofdberoep?

Kies ik voor een vennootschap of eenmanszaak?

Wat houd ik netto over?

Is mijn project financieel haalbaar?

Onder welk sociaal statuut kom ik terecht en wat zijn de gevolgen ervan?

Welke aansprakelijkheden en risico's draag ik als ondernemer?

Welk type boekhouding moet ik voeren en aan welke formaliteiten moet ik voldoen?

Opstelling statuten

De voorbereiding verloopt volgens uw specifieken noden en vereisten, hetgeen leidt tot een correcte invulling van de statuten.
Op deze manier kan er snel en foutloos gewerkt worden, zodat u snel kan starten als zelfstandige.

Opmaken financieel plan

Alvorens effectief van start te gaan is het van het grootste belang om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Wij helpen u bij het opstellen van een financieel plan.

Diverse administratieve en wettelijke verplichtingen

Zodra uw onderneming is opgericht, doen wij onmiddellijk al het nodige om alle wettelijke formaliteiten te volbrengen, met een minimale inspanning van uw zijde. Bij wijzigingen zetten wij spontaan de nodige stappen om alles in orde te brengen. En dit o.a. bij volgende werkzaamheden:

herbenoemingen

adreswijziging

doelswijziging

inschrijving, wijziging Kruispuntbank van Ondernemingen

aanvragen en wijzigingen inschrijving BTW

aansluiting vennootschap bij een sociale kas

aansluiting bedrijfsleiders bij een sociale kas

aansluiting bij een sociaal secretariaat in geval van personeel


Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

Om rechtsgeldig te zijn moet een factuur aan allerlei vormelijke en inhoudelijke voorschriften voldoen. Wij lijsten ze hieronder op.

Als kmo moet u leveranciers, medewerkers en allerhande vaste en variabele kosten betalen. Daarvoor hebt u uiteraard geld nodig. Maar hoeveel werkkapitaal heeft uw bedrijf precies nodig om goed te kunnen functioneren? En hoe kunt u cashflowproblemen gericht aanpakken?

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]