31 december 2023: onverbiddelijke deadline voor statuten in lijn met WVV

In 2019 werd het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) ingevoerd. Voor deze grondige hervorming van de Belgische vennootschaps- en verenigingswetgeving koos de Belgische wetgever voor een gefaseerde overgangsregeling. De statuten van alle vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 moeten onmiddellijk in lijn zijn met de bepalingen van het WVV. De uiterste deadline hiervoor is 31 december 2023.

Gefaseerde aanpak

Sinds 1 mei 2019 kunt u niet meer kiezen voor een van de volgende afgeschafte rechtsvormen:

commanditaire vennootschap op aandelen

landbouwvennootschap

economisch samenwerkingsverband

coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die niet voldoet aan het coöperatief gedachtegoed

Sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen uit het WVV automatisch van toepassing op alle Belgische vennootschappen, ook als de statuten nog niet werden aangepast aan het WVV. Enkele van deze bepalingen zijn de afschaffing van het kapitaalsbegrip, de inwerkingtreding van de dubbele uitkeringstest in de BV en de gewijzigde regelgeving wat belangenconflicten betreft.

De laatste belangrijke datum van de overgangsregeling is 31 december 2023. Dat is de uiterste deadline om de statuten van een al bestaande vennootschap in overeenstemming te brengen met het WVV.

Mis deze uiterste deadline niet!

Een tijdige aanpassing van de statuten is zeer belangrijk. Op die manier beperkt u niet alleen aansprakelijkheidsrisico's, maar krijgt u ook de kans om beroep te doen op de verschillende opportuniteiten en de flexibiliteit die een groot deel van de nieuwe regels met zich meebrengen.

In het kader van deze omvorming moet u een procedure doorlopen, zoals de identificatie van opportuniteiten, aanpassing van de statuten en notariële bekrachtiging waar nodig.

Werkgevers die op basis van NAR-cao nr. 164 een fietsvergoeding moeten toekennen aan hun werknemers kunnen tijdelijk rekenen op een fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet.

In 2024 treedt de richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) van de Europese Unie in werking, een reeks wetten en decreten die een nieuwe standaard markeren rond duurzaamheidsrapportering. Ruim 50.000 grote en kleine ondernemingen zullen geÔmpacteerd worden.

Er waren nog nooit zoveel kmo's in BelgiŽ als het voorbije jaar. 1,3 miljoen om precies te zijn. Bijna de helft daarvan zijn eenpersoonszaken.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]