1 september 2023: herstructureringrichtlijn voor kmo's treedt in werking

Op 7 juni 2023 werd de herstructureringsrichtlijn 2019/1023 geïmplementeerd in het Belgisch recht. De nieuwe wet trad in werking op 1 september 2023, met een impact op alle gerechtelijke reorganisatieprocedures die vanaf die datum geopend worden. Voor kmo's moet u rekening houden met enkele belangrijke aandachtspunten.

Welke ondernemingen worden als 'kmo' gekwalificeerd? Volgens de nieuwe herstructureringswet is een onderneming 'klein' als ze geen van de volgende criteria overschrijdt gedurende twee achtereenvolgende boekjaren: een jaargemiddelde van 250 werknemers, een jaaromzet (excl. btw) van 40 miljoen euro en een balanstotaal van 20 miljoen euro.

Te onthouden aandachtspunten:

De inzet van preventieve maatregelen, met onder meer de oproeping van bepaalde schuldeisers met het oog op een schikking bij dreigende insolventie, de aanstelling van een herstructureringsdeskundige en een schuldenaar die volledig beschikkingsbevoegd blijft.

De invoering van een initiële opschortingstermijn van maximaal vier maanden (tijdens dewelke de schuldenaar beschermd is), met de mogelijkheid tot verlening met maximaal twaalf maanden.

De invoering van een besloten (in plaats van openbare) procedure tot gerechtelijke reorganisatie, waardoor een schuldenaar in een vertrouwelijk gerechtelijk kader kan onderhandelen met een deel van zijn schuldeisers.

Pre-pack procedure of stil faillissement: een schuldenaar die denkt in staat van faillissement te verkeren, kan de rechtbank verzoeken om voorafgaand aan de faillietverklaring de overgang van alle of een deel van zijn activa en activiteiten voor te bereiden.Aansprakelijk gesteld worden na een arbeidsongeval of een forse schadeclaim moeten betalen? Voor ondernemers is het hun ergste nachtmerrie. Met deze tips kunt u zich maximaal beschermen.

ERP of Enterprise Resource Planning is een verzamelnaam voor software die allerhande bedrijfsprocessen (logistiek, administratief, financieel, ?) centraliseert in één management- en informatieplatform. ERP-software maakt verregaande automatisering mogelijk waardoor bedrijven, ook dat van u, efficiënter kunnen werken. Zelfs onderweg.

Geld doneren aan een erkend goed doel is fiscaal aftrekbaar. Mits u aan een aantal voorwaarden voldoet.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]