Investeringen 2023: gewijzigde percentages investeringsaftrek

Via de investeringsaftrek kan een onderneming een gedeelte van haar winst vrijstellen voor bepaalde nieuwe investeringen die zij tijdens het belastbare tijdperk heeft gedaan. Met welke (gewijzigde) percentages voor de investeringsaftrek moet u rekening houden?

Eenmalige investeringsaftrek

Voor investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 12/03/2020 en 31/12/2022 gold tijdelijk een verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 25% voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. Voor investeringen uitgevoerd sinds 1 januari 2023 bedraagt dit tarief opnieuw 8%.

Als gevolg van de stijging van het indexcijfer van consumptieprijzen werden de percentages voor vennootschappen voor "bijzondere investeringen" met betrekking tot aanslagjaar 2024 verhoogd. Voor investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01/01/2023 verbonden met aanslagjaar 2024 gelden de volgende percentages:

20,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafvoer- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen

20,5% voor digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en factureringssystemen en beveiliging van ICT + aanvullende investeringen (enkel voor kleine vennootschappen)

27,5% voor investeringen in beveiliging (enkel voor kleine vennootschappen)

Voor investeringen gedaan vanaf 01/01/2023 verbonden met aanslagjaar 2023, de zogenaamde gebroken boekjaren, gelden de volgende percentages:

13,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafvoer- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen

13,5% voor digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en factureringssystemen en beveiliging van ICT + aanvullende investeringen (enkel voor kleine vennootschappen)

20,5% voor investeringen in beveiliging (enkel voor kleine vennootschappen)

Voor kleine vennootschappen is het zinvol om na te gaan of ze geen gebruik kunnen maken van de bijzondere investeringsaftrekken, in plaats van de gewone eenmalige investeringsaftrek van 8%.

Het percentage van investeringsaftrek voor de volgende investeringen is opnieuw hetzelfde:

42% voor koolstofemissievrije vrachtwagens + elektrische laadinfrastructuur

30% voor zeeschepen

3% voor hergebruik van verpakkingen

Gespreide investeringsaftrek

Naast de eenmalige investeringsaftrekken bestaat er ook nog de gespreide investeringsaftrek. Bij de gespreide investeringsaftrek wordt er rekening gehouden met de fiscaal aangenomen afschrijvingen. De gespreide investeringsaftrek voor onderzoek en ontwikkeling is van toepassing op kleine en grote vennootschappen.

Voor afschrijvingen gedaan op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling bedraagt de investeringsaftrek 27,5%. Dit percentage is van toepassing op investeringen verkregen of tot stand gebracht sinds 1 januari 2023 verbonden aan aanslagjaar 2024. Voor grote en kleine vennootschappen die investeren sinds 1 januari 2023 verbonden met het aanslagjaar 2023 bedraagt de investeringsaftrek 20,5% voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.Kmo's zijn pessimistisch over hun rendabiliteit en het stijgende aantal laattijdige betalingen. Dat blijkt uit de kmo-barometer van ondernemersorganisatie Unizo.

Op 14 november bereikte de Vlaamse regering een akkoord omtrent de nieuwe stikstofnormen. De regels hebben nogal wat gevolgen voor de landbouw, maar ook voor bedrijven.

Een paar keer per jaar de inventaris opmaken? Het is een tijdrovende en foutgevoelige bezigheid waaraan u jammer genoeg niet kunt ontsnappen. Gelukkig kan het wl sneller en juister. Software doet namelijk het lastige tel- en rekenwerk in uw plaats. Dankzij geautomatiseerd voorraadbeheer beschikt u steeds over recente inventariscijfers. Hoe het precies werkt, leggen we uit in dit artikel.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]