Indieningstermijnen belastingaangifte: een overzicht

Het artikel ‘Indieningstermijnen belastingaangifte: een overzicht’ van vorige maand bevatte enkele onduidelijkheden wat betreft de deadlines. Deze info werd door onze auteur rechtstreeks overgenomen van de website FOD Financiën. Intussen werd de passage in kwestie aangepast. Hieronder vindt u de correcte deadlines en termijnen.

U dient uw aangifte zelf in

op papier: we moeten uw aangifte ontvangen ten laatste op 30 juni 2023.

via MyMinfin (Tax-on-web)

algemene principe: u hebt tijd tot 15 juli 2023.

met specifieke inkomsten: u hebt tijd tot 18 oktober 2023.
Specifieke inkomsten = zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten:
■    winsten en/of baten
■    en/of bezoldigingen van bedrijfsleiders
■    en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
■    en/of buitenlandse beroepsinkomsten
Meer informatie over de indieningstermijn vermeld in MyMinfin

U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte

Zijn uw gegevens correct en volledig?

Dan moet u niets doen. U zult uw aanslagbiljet automatisch ontvangen.

Zijn uw gegevens niet correct of onvolledig? Dan moet u ze aanpassen:

ofwel via het papieren antwoordformulier: dat moet ten laatste op 30 juni 2023 ingeleverd worden.

ofwel via MyMinfin (Tax-on-web): ten laatste op 15 juli 2023.

U laat uw aangifte invullen door een accountant

Uw accountant (of belastingadviseur) kan uw aangifte indienen via MyMinfin (Tax-on-web):

in principe: tot 15 juli 2023 of

met specifieke inkomsten: tot 18 oktober 2023 (= zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten)


Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

De vierdaagse werkweek is vandaag in slechts zes procent van de Vlaamse kmo's ingevoerd, blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx.

Als ondernemer pakt u graag uit met uw expertise. LinkedIn is het instrument om die kennis uit te stallen en zo uzelf en uw bedrijf in de spotlight te zetten. Hoe dat precies werkt?

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]