Wat betekent een echtscheiding voor mijn bedrijf?

U bent zaakvoerder en loopt privé tegen een scheiding aan? Dat hoeft gelukkig niet het einde van uw onderneming te betekenen.

Een scheiding is altijd complex en pijnlijk, maar des te meer als u ondernemer bent. U moet dan immers de continuïteit van uw zaak zien te garanderen en tot een vergelijk komen met uw ex-partner, die in sommige gevallen recht heeft op een deel van de koek.

Zo moet er onder andere uitsluitsel komen over:

de toekomst van de ex-partner in de zaak

het te verdelen vermogen

de regeling rond de opgebouwde bedrijfsleidersverzekering, het VAPZ en andere pensioenpijlers.

Uiteraard is er een groot verschil in complexiteit tussen een vennootschap en een eenmanszaak. We bespreken ze hieronder achtereenvolgens.

Echtscheiding in geval van een eenmanszaak

In het geval van een eenmanszaak is er geen eenduidige werkwijze. Veel hangt af van het hwelijkstelsel de ondernemer gehuwd is (gemeenschap of scheiding van goederen) en de gemaakte afspraken in het huwelijkscontract over de toewijzing van aandelen en lidmaatschapsrechten. Wie gehuwd is onder een gemeeschapsstelsel, dan vallen de inkomsten van de eenmanszaak onder het gemeenschappelijke vermogen. In dat geval heeft de ex-partner bij scheiding in principe recht op de helft van dat vermogen.

Echtscheiding in geval van een vennootschap

Bij echtgenoten die onder een gemeenschapsstelsel zijn gehuwd wordt er wettelijk een splitsing gemaakt tussen de lidmaatschapsrechten op aandelen en de vermogenswaarde van die aandelen. Het is dus niet omdat de aandelen op uw naam staan, dat de vermogenswaarde volledig aan u toekomt.

Tenzij de ondernemende echtgenoot bij de oprichting van de vennootschap eigen gelden heeft ingebracht ter volstorting van de aandelen die op zijn naam zijn ingeschreven, zal de vermogenswaarde van de aandelen toekomen aan de gemeenschap. Bij scheiding dient men hierover een regeling te treffen. In principe moet de ondernemende echtgenoot de helft van de vermogenswaarde van de aandelen vergoeden aan de andere echtgenoot.

Conclusie

Vaak vragen ondernemers zich pas bij een echtscheiding af hoe alles juridisch geregeld is tussen de echtgenoten. Men komt dan vaak voor onaangename verrassingen te staan. Een bemiddelaar kan dan helpen om gevoeligheden te ontzenuwen en praktische en financiële zaken vlot af te handelen. Ook uw accountant kan u hierin trouwens bijstaan.


Kmo's zijn pessimistisch over hun rendabiliteit en het stijgende aantal laattijdige betalingen. Dat blijkt uit de kmo-barometer van ondernemersorganisatie Unizo.

Op 14 november bereikte de Vlaamse regering een akkoord omtrent de nieuwe stikstofnormen. De regels hebben nogal wat gevolgen voor de landbouw, maar ook voor bedrijven.

Een paar keer per jaar de inventaris opmaken? Het is een tijdrovende en foutgevoelige bezigheid waaraan u jammer genoeg niet kunt ontsnappen. Gelukkig kan het wl sneller en juister. Software doet namelijk het lastige tel- en rekenwerk in uw plaats. Dankzij geautomatiseerd voorraadbeheer beschikt u steeds over recente inventariscijfers. Hoe het precies werkt, leggen we uit in dit artikel.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]