Op zoek naar kapitaal voor uw zaak? Wed niet op één paard

U zoekt geld voor uw (startende) zaak? Dan is het goed om te weten dat een lening bij de bank niet uw enige optie is. Diversifieer uw financieringen zodat u een sterk fundament krijgt om op te bouwen.

‘Stapelfinanciering’ is een vorm van financiering waarbij u niet op één geldschieter rekent, maar uw eieren in verschillende mandjes legt. U klopt dus niet aan bij één financiële instelling, maar bij verschillende financierders en investeerders.

Een slimme kapitaalmix

Het voordeel van een stapelfinanciering is dat ze het risico spreidt en vertrouwen wekt bij investeerders. Omdat het om een kleiner bedrag gaat, is het risico voor hen ook kleiner, waardoor ze makkelijker geneigd zullen zijn om met geld over de brug te komen tegen gunstigere voorwaarden.

Alternatieven voor de banklening zijn vandaag ook gewoon een noodzaak. Banken zijn namelijk een stuk terughoudender dan vroeger om grote sommen te financieren aan startende bedrijven. Bovendien hangt aan een banklening een waarborg vast. Kunt u het vast maandelijks bedrag niet meer betalen, dan verliest u uw eigendom. Dat is bij alternatieve financieringsbronnen niet het geval. Daar is van een waarborg meestal geen sprake. Daar staat wel een hoger prijskaartje tegenover in de vorm van hogere intresten, hoge dividenduitkeringen of aandelen.

Alternatieven voor een banklening

Welke alternatieven voor de bank aangewezen zijn voor uw onderneming hangt af van uw financiële behoeften en mogelijkheden. We onderscheiden onder andere:

Familie

Voor grote sommen doet u beter geen beroep op bevriende geldschieters, maar voor kleine bedragen kan het wél. Sterker nog: de overheid riep verschillende instrumenten in het leven om dit mogelijk te maken.

De ‘winwinlening’ maakt het mogelijk voor particulieren om tot 75.000 euro te lenen aan Vlaamse kmo’s en een deel af te trekken bij de aangifte aan de belastingen. En tijdens de coronacrisis werd het ‘vriendenaandeel’ gelanceerd waarbij u tegen ongeveer dezelfde voorwaarden kunt instappen in het kapitaal van een kmo en dus voor een stukje mede-eigenaar kunt worden. Er zijn bovendien ook mogelijkheden in Brussel (met Proxi kunt u tot 50.000 per project lenen, met een maximum van 200.000) en in Wallonië (met Coup de pouce kunt u tot 100.000 euro lenen).

Investeerders

Als ondernemer kunt u een beroep doen op geld van investeerders. Let wel, u zult met sterke argumenten over de brug moeten komen om hen te overtuigen. Hebt u een mooi klantportfolio opgebouwd of een sterk concept? Dan liggen de kaarten gunstig.

Klop ook eens aan bij andere bedrijven. Grote bedrijven zijn vaak op zoek naar kleine ondernemingen om zich in te kopen (corporate venturing).

Crowdfunding

Crowdfunding is er niet alleen voor liefdadigheid, ook ondernemingen kunnen op die manier makkelijk en snel kapitaal ophalen bij beleggers en privé-investeerders.

Overheid

De overheid is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de populairste geldschieters bij ondernemingen. Let wel, aan elke subsidie zijn echter specifieke voorwaarden verbonden. U moet er dus een berg papierwerk voor doorploeteren.

Vraag raad aan uw accountant

Bent u op zoek naar een financieringsbron voor uw kmo? Klop eens aan bij uw accountant voor advies op maat.


Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

Vandaag mogen werknemers drie keer per jaar een dag ziek zijn zonder dat ze daarvoor een medisch attest moeten voorleggen. Werkgevers met minder dan 50 werknemers kunnen van deze regel afwijken. Maar er ligt intussen al een nieuw wetsvoorstel op tafel dat de afschaffing van het ziektebriefje uitbreidt naar drie keer drie dagen per werknemer, per kalenderjaar en dat voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang.

Als proactieve ondernemer speurt u voortdurend naar nieuwe businessopportuniteiten. Maar nieuwe klanten aanwerven vraagt tijd Ún een sluitende strategie. Een overtuigend intakegesprek is een goed begin. In dit artikel delen we vijf tips waarmee het eerste formele contact met nieuwe klanten op wieltjes loopt.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]