Nieuwe mogelijkheid om u te identificeren op een overheidswebsite

Ook voor overheidszaken moet u niet meer lang aanschuiven aan een loket. De meeste federale en gewestelijke overheden hebben handige websites waar u – mits correcte identificatie – al uw overheidszaken kan afhandelen. Maar hoe identificeert u zich eigenlijk bij de overheid?

Vier mogelijkheden

Indien u uw zaken wil regelen op een officiële website van de overheid, moet u zich correct kunnen identificeren. Een typevoorbeeld van zo’n officieel platform is de eBox, uw digitale brievenbus voor overheidsdocumenten. Als u op eBox gaat, moet u zich identificeren. Daar zijn 4 mogelijkheden voor.

De eerste mogelijkheid is met uw eID-kaart. U heeft dan een kaartlezer nodig (en de software daarvoor op uw pc) en uw pin-code. 

De tweede manier om u te identificeren, is met een token. Dat is een code die u ontvangt op het ogenblik dat u inlogt. U geeft uw user-id en wachtwoord in en even later krijgt u een code, via sms, e-mail … (naargelang wat u aanduidde bij registratie). U bevestigt met die code en krijgt zo toegang tot – in ons voorbeeld – uw eBox.

De derde manier is met een user-id en een wachtwoord, zoals u ook moet inloggen op sommige commerciële websites, maar die manier komt niet zo vaak voor bij overheidsdiensten.

En ten slotte is er een dubbele authentificatiemogelijkheid via de smartphone.

Met smartphone – mogelijkheid 1

Als u regelmatig op officiële websites gaat, kent u zeker itsme®.
Itsme® werkt in grote lijnen als volgt:

U installeert de app op uw smartphone.

U koppelt uw identiteit aan uw telefoonnummer via uw eID of bankkaart.

Als u inlogt geeft u aan op welk telefoonnummer u zich kan identificeren.

Op het toestel met dat nummer kan u dan uw code van 5 cijfers ingeven.

Itsme® bestaat sinds 2017 en is ondertussen wijdverspreid als dé sleutel voor digitale overheidsdiensten. Maar ook privébedrijven die zeker willen zijn met wie ze een contract afsluiten (denken we maar aan banken), kunnen een bevestiging van uw identiteit vragen via deze applicatie.

Met smartphone – mogelijkheid 2

Sinds 8 november kan u een nieuwe digitale authentificatiesleutel voor uw smartphone installeren om u aan te melden op de applicaties van de overheid: myID.be®. De applicatie werd ontwikkeld door een privébedrijf en werd ondertussen erkend door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

myID.be® werkt lichtjes anders dan itsme®:

U installeert de app en opent de website www.myID.be.

Met uw eID (met kaartlezer) koppelt u uw identiteit aan de QR-code die op myID.be® verschijnt, waarna u deze QR-code inscant met de app op de smartphone. Uw identiteit is nu gekoppeld aan uw smartphone (dus niet aan het telefoonnummer).

Om beveiligde pagina’s te openen, scant u met de app de QR-code die op de betrokken pagina komt en bevestigt u op de smartphone uw identiteit met uw code (5 cijfers).

Als ondernemer kan u beide applicaties ook installeren op uw website, hoewel voor zuiver commerciële transacties een registratie van de klant met installatie van één of meer betaalapplicaties meestal volstaat.

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

Om rechtsgeldig te zijn moet een factuur aan allerlei vormelijke en inhoudelijke voorschriften voldoen. Wij lijsten ze hieronder op.

Als kmo moet u leveranciers, medewerkers en allerhande vaste en variabele kosten betalen. Daarvoor hebt u uiteraard geld nodig. Maar hoeveel werkkapitaal heeft uw bedrijf precies nodig om goed te kunnen functioneren? En hoe kunt u cashflowproblemen gericht aanpakken?

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]