Ondernemingsnummer: het eerste cijfer kan ook een ‘1’ zijn

Als u uw onderneming inschrijft op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), krijgt u een ondernemingsnummer toegewezen. Dat nummer heeft de volgende vorm: 0xxx.xxx.xxx. Maar blijkbaar zit de “0”-reeks bijna vol. Weldra worden er ook nummers toegekend met een ‘1’ vooraan.

Wie moet zich registreren bij de KBO?

De eerste groep die zich moet registreren bij de KBO zijn alle rechtspersonen naar Belgisch recht, ongeacht of het gaat om commerciële vennootschappen of vzw’s. Een tweede groep bestaat uit de zelfstandige ondernemers. Wie enkel een bestuurdersmandaat heeft en daarom zelfstandige is, moet zich niet laten registreren, en krijgt dus ook geen ondernemingsnummer. Andere groepen met registratieplicht zijn de rechtspersonen naar buitenlands of internationaal recht met een zetel of bijkantoor in België, organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die in België ofwel als werkgever aan de sociale zekerheid zijn onderworpen of aan de belasting op de toegevoegde waarde of die een onderneming is, bepaalde vestigingen, instanties en diensten naar Belgisch recht die opdrachten van openbaar nut uitvoeren, …

Ook vestigingseenheden moeten zich registreren. Een vestigingseenheid is een plaats die geografisch geïdentificeerd kan worden door een adres waar minstens één activiteit van de entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit een activiteit wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld een werkplaats, winkel, verkooppunt, kantoor, …

Ondernemingsnummers en vestigingsnummers

Bij de inschrijving van hetzij een onderneming, hetzij een vestigingseenheid, krijgt u van de KBO een ondernemingsnummer. Het gebruik van dat nummer is wettelijk verplicht en het is ook een uniek nummer. Het nummer is niet overdraagbaar. De zelfstandige die zijn activiteit omvormt naar een vennootschap, moet voor die vennootschap dus een nieuw nummer vragen. De zelfstandige die zelfstandige blijft maar een andere activiteit aanvangt, zal zijn nummer behouden. Een rechtspersoon kan zijn ondernemingsnummer ook niet overdragen van de ene entiteit naar de andere.

Vestigingsnummers zijn ook unieke identificatienummers, maar ze zijn wél overdraagbaar van de ene entiteit naar de andere, bv. bij een fusie of overname.

Structuur

Een vestigingseenheidsnummer bestaat uit 10 cijfers.
Het eerste cijfer is een cijfer van 2 tot 8. 

Ondernemingsnummers bestaan ook uit 10 cijfers (xxxx.xxx.xxx). En tot nu was het eerste cijfer altijd een 0. Maar blijkbaar geraken de 0-nummertjes op. De FOD Economie deelde daarom midden juni mee dat er weldra een 1-reeks ‘op de markt’ zal komen. Dat is nog niet meteen voor morgen, maar de FOD Economie raadt toch aan om tegen 1 januari 2023 toepassingen die gebruikmaken van het ondernemingsnummer, aan te passen, zodat u ook ondernemingsnummers van de 1-reeks kan aanvaarden. 

Denk bijvoorbeeld aan websites waar u klanten met een btw-nummer alle gegevens laat invullen om automatisch een factuur op te maken. Vaak vindt er op die data een logische check plaats: bv. een check of het ondernemingsnummer wel met een een nul begint, of het wel uit 10 cijfers bestaat, …
Daar moet u dus het nodige doen om de toepassing ook na 1 januari 2023 verder te laten werken.

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

De vierdaagse werkweek is vandaag in slechts zes procent van de Vlaamse kmo's ingevoerd, blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx.

Als ondernemer pakt u graag uit met uw expertise. LinkedIn is het instrument om die kennis uit te stallen en zo uzelf en uw bedrijf in de spotlight te zetten. Hoe dat precies werkt?

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]