Gepersonaliseerde nummerplaat fiscaal aftrekbaar?

De naam van uw bedrijf als nummerplaat op uw voertuig… Leuke publiciteit. Voor 1.000 euro kan het. Maar wat vindt de fiscus ervan?

Wat mag en wat mag niet

Wist u dat er eind 2021 al 11.021 gepersonaliseerde nummerplaten gereserveerd werden? Tegenover 7.976 in 2020 en slechts 5.949 in 2018. De spelregels zijn vrij eenvoudig:

De gepersonaliseerde combinatie moet altijd minstens 1 letter bevatten. Alleen cijfers mag dus niet. Allemaal letters kan wel.>

De gepersonaliseerde kentekenplaat bevat 9 plaatsen, waarvan 1 plaats al ingevuld is (met de reliëfstempel links op de kentekenplaat). Ze bevat dus maximum 8 vrije plaatsen.

Letters of groepen van letters worden van de cijfers of groepen van cijfers gescheiden door een streepje. Het streepje neemt ook een plaats in.

Verder zijn enkele combinaties niet toegestaan. Combinaties waarin CD, X, Y, Z of TX zitten, mogen niet omdat ze verwarring kunnen veroorzaken met andere officiële nummerplaten. Om dezelfde reden mag u ook niet gaan voor combinaties zoals JAN-4444, AXEL-333, 007-BOND en 2014-BEL (3 of 4 letters of cijfers, in combinatie met respectievelijk 4 of 3 cijfers of letters), omdat ze verwarring kunnen veroorzaken met de gewone nummerplaten.

U kan checken of uw droomcombinatie nog beschikbaar en toegelaten is, op de website https://mobilit.belgium.be/nl.

En de fiscus?

Een gepersonaliseerde nummerplaat kost 1.000 euro (plus 30 euro administratiekosten).

Als je nu de naam van je bedrijf (of een deel ervan) op de nummerplaat laat plaatsen, is die 1.030 euro dan fiscaal aftrekbaar? De kwestie kwam aan bod in de marge van een parlementaire vraag.

De minister is, om het zachtjes uit te drukken, terughoudend. Volgens hem is het voor de belastingplichtige doorgaans moeilijk om aan te tonen dat de uitgave van 1.030 euro werd gedaan of gedragen om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden, zoals het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voorschrijft. Hij ziet niet in hoe dergelijke kosten een publicitair karakter zouden hebben.

Hoezo geen publiciteit?

Misschien heeft de minister niet veel fantasie. Als een bedrijfsleider de naam van zijn bedrijf op de nummerplaat van zijn bedrijfswagen zet, waarom zou dat dan geen publiciteit zijn? Wat is het verschil tussen een sticker met de bedrijfsnaam op de deur van de wagen en de bedrijfsnaam op de nummerplaat? Denk bijvoorbeeld aan een begrafenisondernemer die met ‘gepersonaliseerde’ lijkwagens en privéwagens rondrijdt. Of aan een touroperator die de nummerplaten van zijn reisbussen personaliseert. Een garagist die zijn vervangwagens een persoonlijk tintje geeft...

Het ministeriële antwoord is munitie voor de Administratie om moeilijk te doen over een uitgave die wel degelijk bedrijfsmatig kan zijn. Maar welke andere reden dan een beroepsmatige reden zou een ondernemer kunnen hebben om de naam van zijn bedrijf op zijn nummerplaat te zetten? Hopelijk hebben belastingambtenaren het beter begrepen.

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

De vierdaagse werkweek is vandaag in slechts zes procent van de Vlaamse kmo's ingevoerd, blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx.

Als ondernemer pakt u graag uit met uw expertise. LinkedIn is het instrument om die kennis uit te stallen en zo uzelf en uw bedrijf in de spotlight te zetten. Hoe dat precies werkt?

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]