Indexering in fiscaliteit opgeschort

De coronacrisis kost geld. Véél geld. En daarom gaat de regering op zoek naar meer inkomsten. Eén van de maatregelen die al eerder werd gebruikt, is de indexstop in de personenbelasting. Een bijna onvoelbare belastingverhoging.

Oude wijn in nieuwe zakken

Voor de aanslagjaren 2021 tot 2024 wordt de indexering van een aantal fiscale uitgaven bevroren op het niveau van de geïndexeerde bedragen die gelden voor aanslagjaar 2020.
De regering Michel deed dit in 2014 al een keertje voor, door de indexering voor de aanslagjaren 2015 tot 2018 voor een reeks fiscale uitgaven te onderbreken.
Opgelet: na die onderbreking wordt de indexering niet terug opgepikt waar ze onderbroken was. Nee, de berekening krijgt in 2024 een nieuw startpunt (zoals dat ook al het geval was in 2018).

Net zoals bij de vorige onderbreking is er sprake van een zekere “retroactiviteit”. De maatregel geldt al vanaf aanslagjaar 2021. Dat betekent in de praktijk dat het betrekking heeft op de inkomsten van 2020.
De geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn in 2020 werden al in januari 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Dat bericht wordt dus deels geannuleerd.

Welke uitgaven?

De indexering geldt niet voor alle bedragen uit de personenbelasting. Het belastingvrij minimum en de verhogingen wegens kinderlast bijvoorbeeld vallen er niet onder en worden dus gewoon verder geïndexeerd.

Wat valt er wel onder?

de vrijgestelde eerste schijf van inkomsten uit spaardeposito's, van dividenden, van intresten met sociaal oogmerk en het bedrag van de leningen via een crowdfundingplatform waarvan de interesten zijn vrijgesteld (zou 990 euro worden, blijft 980 euro);

de fiscale korf voor de belastingvermindering voor het lange termijnsparen (vanaf aanslagjaar 2021) en van de eerste schijf van de leningen (leningen aangegaan vanaf 1 januari 2020);

de belastingverminderingen voor de verwerving van werkgeversaandelen;

de belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een elektrisch voertuig (zou 3.180 euro worden, blijft 3.140 euro);

de belastingvermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (zou 400 euro worden, blijft 390 euro);

de belastingvermindering voor giften (blijft 40 euro);

de belastingvermindering voor huispersoneel;

de belastingvermindering voor uitgaven in het kader van een adoptieprocedure;

de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering (was en blijft 310 euro);

de belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen; en

de in aanmerking te nemen uitgaven voor de in een federale belastingvermindering omgezette aftrek voor enige woning.

De indexering van de bedragen inzake de belastingverminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten wordt voortgezet.

Pensioensparen

De onderbreking van de indexering van de maximumbedragen voor pensioensparen wordt uitgesteld tot aanslagjaar 2022. De reden is dat in het begin van 2020 al werd meegedeeld dat het maximum van het pensioensparen 990 euro (30%) of 1.270 euro (25%) bedraagt. Wie in 2020 al 990 euro heeft gespaard zou nog slechts recht hebben op een belastingvermindering van 25% in plaats van 30% en pensioenspaarders die in 2020 al meer dan 1.260 euro hebben gespaard, zouden een beperkt bedrag (10 euro) moeten overdragen. Dat wordt met dit uitstel vermeden.
Ook de volgende aanslagjaren zal het maximum dus 990 euro bedragen.

De Balanscentrale, onderdeel van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB), voert vanaf januari 2022 wijzigingen door die een impact kunnen hebben op de manier waarop u een jaarrekening neerlegt. Een neerlegging op papier is niet meer mogelijk, online wordt eenvoudiger.

In een wet van 20 maart 2022 werden 2 richtlijnen omgezet in Belgisch recht. Die brengen belangrijke wijzigingen in het consumentenrecht aan, voor wat de verkoop van goederen met een digitaal element betreft en voor wat de verkoop van digitale inhoud en digitale diensten betreft. Omdat het een Europees initiatief is, gelden de nieuwe regels overal in Europa, maar niet daarbuiten.

Bovenop de gewone socialezekerheidsbijdragen zijn de werknemers ook onderworpen aan een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ). In het kader van de mini-taxshift werd besloten om die BBSZ af te schaffen. Maar dat gaat geleidelijk. Voorlopig moeten we tevreden zijn met een verlaging.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]