De aangifte personenbelasting: u kan er aan beginnen

Sinds 5 mei kan u uw aangifte personenbelasting indienen via de Tax-on-web applicatie. Een politieke crisis heeft als voordeel dat fiscaliteit slechts beperkt gewijzigd wordt. Dat heeft dan tot gevolg dat de aangifte ook maar weinig nieuwigheden bevat. Wat zijn de eyecatchers van 2020?

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers en bedrijfsleiders

Een belangrijke nieuwigheid is het 'vrij aanvullend pensioen voor werknemers' (VAPW). De VAPW behoort tot de zogenaamde tweede pensioenpijler. Een ander voorbeeld van die tweede pijler is de groepsverzekering waarbij de werkgever voor de werknemer een aanvullend pensioen opbouwt.

He VAPW biedt de werknemer die niet kan genieten van een groepsverzekering (omdat zijn werkgever het niet aanbiedt) de mogelijkheid om op eigen initiatief en op eigen kosten, zo'n aanvullend pensioen op te bouwen. De werknemer bouwt dat aanvullend pensioen op via bijdragen die zijn werkgever inhoudt op zijn nettoloon.

De bijdrage van de werknemer kon in 2019 niet meer bedragen dan 3% van de brutobezoldiging van 2017, met een minimumbijdrage van 1.600 euro. De belastingvermindering op deze inhouding bedraagt 30%. Voor die belastingvermindering werden enkele nieuwe codes toegevoegd aan de aangifte voor werknemers aan de ene kant en voor de bedrijfsleiders aan de andere.

Rechtsbijstandsverzekering

Een tweede nieuwe belastingvermindering is die van de premie van een rechtsbijstandsverzekering. Om de toegang tot justitie te vergemakkelijken, wil de regering de burgers aanmoedigen om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. De nieuwe belastingvermindering is mogelijk voor premies die u sinds 1 september 2019 betaalt. Het bedrag van de premie dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering bedraagt maximaal 310 euro en de belastingvermindering zelf bedraagt 40%.

Bij gehuwden of wettelijk samenwonenden staat de verzekering op naam van één van beiden en daarom worden er 2 codes voorzien: één voor haar en één voor hem. Enkel de verzekeringnemer kan de premie invullen. U moet trouwens enkel het bedrag van de betaalde premies invullen. U hoeft zelf verder geen berekeningen te maken.

Sociaal passief

Bij de invoering van het eenheidsstatuut (arbeiders versus bedienden) in 2014 werd een nieuwe ontslagregeling ingevoerd. Omdat heel vaak de ontslagvergoeding onder het eenheidsstatuut hoger is dan voorheen, kregen de werkgevers de mogelijkheid om een voorziening aan te leggen. Dit zogenaamde sociaal passief is (mits naleving van enkele voorwaarden) vrijgesteld op het ogenblik dat de voorziening wordt aangewend. Eén van die voorwaarden is dat de werknemer langer dan vijf jaar in het eenheidsstatuut in dienst is. Daardoor is 2019 het eerste jaar waarin de vrijstelling kan worden toegepast en dus moest er in deze aangifte een nieuwe code toegevoegd worden voor zelfstandigen en vrije beroepen die personeel te werk stellen

Pro rata voordelen

Heel wat belastingvoordelen (waaronder federale belastingverminderingen, vrijstellingen en grensbedragen) moeten geprorateerd worden volgens de duur van uw verblijf in België. Als u in 2019 naar België gekomen bent, zal u moeten aanduiden sinds wanneer u hier inwoner bent. Als u dan recht heeft op een belastingvermindering of een vrijstelling, dan wordt het voordeel daarvan beperkt tot de werkelijke duur van het inkomstenjaar dat u inwoner bent van België. U moet daarom het aantal maanden invullen dat u hier woonde.
Voor vertrekkers geldt dit ook maar een vertrekker moet een “aangifte speciaal” invullen. Als u op 31/12/2019 inwoner bent van België, dan zijn uw inkomsten belastbaar volgens aanslagjaar 2020 (en moet u de aangifte 2020 invullen). Vertrok u uit België op 30/11/2019, dan bent u belastbaar volgens aanslagjaar 2019 en moest u een aangifte speciaal aanslagjaar 2019 invullen.
De codes waarin u deze informatie moet invullen, zijn vernieuwd om de nodige informatie eenvoudiger te verzamelen.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Mits naleving van een reeks voorwaarden kan een werkgever aan medewerkers een vrijgestelde loonbonus toekennen. In de aangifte van vorig jaar moest de werknemer die vrijstelling zelf aanvragen. Dat hoeft nu niet meer (de vrijstelling wordt automatisch toegepast) en daarom is de code uit de aangifte weggehaald.

Taks op effectenrekeningen

Wie de fiscale actualiteiten volgt, weet dat het Grondwettelijk Hof op 17 oktober 2019 de taks op effectenrekeningen vernietigde. Maar die vernietiging trad pas in werking op 1 oktober 2019, waardoor de taks verschuldigd blijft voor de referentieperiodes die eindigen uiterlijk 30 september 2019. Daarom vindt u de betrokken codes toch nog terug in deze aangifte.

Wanneer moet uw huiswerk af zijn?

De fiscus vertrekt van de veronderstelling dat de huidige coronacrisis geen gevolgen zal hebben op het naleven van de termijnen. Daarom zijn de termijnen in feite dezelfde als die van de vorige jaren.

De papieren aangifte moet u indienen ten laatste op 30 juni 2020.

Dient u uw aangifte in via Tax-on-web, dan krijgt u 2 weken extra, nl. tot 16 juli 2020.

Gaat u met uw aangifte naar een mandataris (belastingadviseur/accountant/boekhouder), dan heeft die mandataris tot 22 oktober om uw aangifte in te dienen.

Ontvangt u een voorstel van aangifte (vooral gepensioneerden), dan hoeft u niets te doen tenzij u niet akkoord bent met het voorstel. Stel dat de fiscus vergeten is rekening te houden met een gift die u deed, dan moet u wel reageren op het voorstel. U heeft daar tijd voor tot:

30 juni als u zich niet akkoord verklaart via het papieren document dat u bij het voorstel vindt; en

16 juli als u zich niet akkoord verklaart via Tax-on-web.

Aansprakelijk gesteld worden na een arbeidsongeval of een forse schadeclaim moeten betalen? Voor ondernemers is het hun ergste nachtmerrie. Met deze tips kunt u zich maximaal beschermen.

ERP of Enterprise Resource Planning is een verzamelnaam voor software die allerhande bedrijfsprocessen (logistiek, administratief, financieel, ?) centraliseert in één management- en informatieplatform. ERP-software maakt verregaande automatisering mogelijk waardoor bedrijven, ook dat van u, efficiënter kunnen werken. Zelfs onderweg.

Geld doneren aan een erkend goed doel is fiscaal aftrekbaar. Mits u aan een aantal voorwaarden voldoet.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]