Ecocheques: lijst van producten uitgebreid

Sinds 2009 kunnen werkgevers in de privésector een pakketje cheques toekennen aan hun werknemers waarmee ze ecologische producten en diensten kunnen aankopen. De toekenning is vrij van belasting en sociale zekerheid. Onlangs werd het lijstje met kwalificerende goederen en diensten een beetje uitgebreid.

Voorwaarden

Bent u een werkgever in de privésector, dan kan u de personeelsleden een “ecologische” geschenkje doen van maximaal 250 euro. Of het kan of niet, hangt af van wat er sectoraal of op bedrijfsniveau werd afgesproken. Maar omdat het gaat over een som van 250 euro vrij van belastingen en sociale zekerheid, kennen de meeste sectoren ecocheques toe.

Met ecocheques kan u ecologische goederen en diensten aankopen. De Nationale Arbeidsraad is verantwoordelijk voor de officiële lijst van die producten en diensten en enkel de producten/diensten op die lijst (en eventueel de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling  ervan) komen in aanmerking voor aanschaf met ecocheques.

De ecochequelijst is opgebouwd rond drie categorieën.

Ecologische producten en diensten
• Duurzaam omgaan met energie en water
• Energievriendelijke elektro
• Producten en diensten met het Europese ecolabel
• Biologische producten
• Milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- of PEFC- labels

Duurzame mobiliteit en vrije tijd
• Milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit
• Openbaar vervoer (met uitsluiting van woon-werk-abonnementen),
• Cursussen ecodriving
• Alle toebehoren en abonnementen voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen
• Duurzaam tuinieren (bomen en planten, tuinonderhoud, elektrische tuingereedschappen (met inbegrip van batterijen))
• Ecotoerisme

Hergebruik, recyclage en afvalpreventie
• Aankoop tweedehandsproducten (met het Europese energielabel vanaf A+ en kleine elektro)
• Aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering
• Aankoop van gerecycleerde producten of producten bestaande uit gerecycleerd of recuperatiemateriaal, composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal

De ecocheques kunnen enkel gebruikt worden bij handelaars die zich aansloten bij een van de drie uitgiftebedrijven: Edenred, Sodexo en Monizze. Een handelaar is dus niet verplicht om ecocheques te aanvaarden.

Een ecocheque is maximaal twee jaar geldig en kan niet in geld worden omgeruild.

Het bedrag per jaar is maximaal 250 euro, maar ze staan steeds in verhouding tot de periode dat de werknemer werkte en het aantal dagen met loon. Als de cheques in papier zijn, dan hebben ze een maximale waarde van 10 euro maar Edenred en Sodexo bieden hun ecocheques nu ook elektronisch aan.

Uitbreiding

Op 1 september 2019 werd de lijst lichtjes uitgebreid. Het is nu mogelijk om met ecocheques ook steps, eenwielers en hoverboards zonder motor of met een elektrische motor aan te kopen.
Verder werden ook de batterijen van alle elektrische tuingereedschappen toegevoegd aan de lijst.

De volledige lijst van producten die uw werknemers kunnen aankopen met ecocheques vindt u op de website van de Nationale Arbeidsraad: http://www.nar-cnt.be/Dossier-NL-ecocheques.htm

De Balanscentrale, onderdeel van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB), voert vanaf januari 2022 wijzigingen door die een impact kunnen hebben op de manier waarop u een jaarrekening neerlegt. Een neerlegging op papier is niet meer mogelijk, online wordt eenvoudiger.

In een wet van 20 maart 2022 werden 2 richtlijnen omgezet in Belgisch recht. Die brengen belangrijke wijzigingen in het consumentenrecht aan, voor wat de verkoop van goederen met een digitaal element betreft en voor wat de verkoop van digitale inhoud en digitale diensten betreft. Omdat het een Europees initiatief is, gelden de nieuwe regels overal in Europa, maar niet daarbuiten.

Bovenop de gewone socialezekerheidsbijdragen zijn de werknemers ook onderworpen aan een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ). In het kader van de mini-taxshift werd besloten om die BBSZ af te schaffen. Maar dat gaat geleidelijk. Voorlopig moeten we tevreden zijn met een verlaging.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]