Financiële veiligheid inbouwen? Zo voorkomt u cashflowproblemen

Als kmo moet u leveranciers, medewerkers en allerhande vaste en variabele kosten betalen. Daarvoor hebt u uiteraard geld nodig. Maar hoeveel werkkapitaal heeft uw bedrijf precies nodig om goed te kunnen functioneren? En hoe kunt u cashflowproblemen gericht aanpakken?

Wat is werkkapitaal?

Het werkkapitaal (ook wel het nettobedrijfskapitaal genoemd) is de financiële veiligheidsmarge waarmee een organisatie de tijd overbrugt die nodig is voor de omzetting van voorraad en handelsvorderingen in cash. De behoefte aan werkkapitaal is het bedrag dat u nodig hebt om de exploitatiecyclus van uw bedrijf te financieren, van de aankoop van goederen tot de ontvangst van de opbrengst uit de verkoop.

Elke onderneming is gebaat bij een strikte opvolging van de cashflow, ongeacht de omvang of aard van de activiteiten van de organisatie.

Cash Conversion Cycle

De Cash Conversion Cycle is de periode die loopt van de betaling van grondstoffen tot het moment dat u uw geld ontvangt voor verkochte goederen. U doet er goed aan deze tijd zo kort mogelijk te houden. Het wil namelijk zeggen dat uw werkkapitaal snel binnenkomt, en u dus geen cashflowprobleem ontwikkelt.

Efficiënt voorraadbeheer als wapen tegen cashflowproblemen

Wil u niet in de problemen komen met uw werkingsmiddelen, dan is voorraadbeheer cruciaal. Uw voorraad heeft namelijk een direct effect op uw werkkapitaal. Het zijn goederen die nog niet verkocht zijn, maar waarvoor u wel betaald hebt met geld dat u dus niet kunt gebruiken om medewerkers en leveranciers te betalen.

Uw voorraad moet in evenwicht zijn wil u cashflowproblemen vermijden. Een kritische doorlichting van uw voorraad helpt hierbij. Welke goederen moeten te allen tijde in het magazijn aanwezig zijn? En welke zijn meer seizoens- of periodegebonden? Betrek uw dienst aankoop en sales hierbij. Zij kunnen u hierin perfect adviseren. Vermijd, ten slotte, zogenaamde winkeldochters (producten die heel lang in het magazijn blijven liggen) door op tijd en stond een stockverkoop te organiseren.Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

De vierdaagse werkweek is vandaag in slechts zes procent van de Vlaamse kmo's ingevoerd, blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx.

Als ondernemer pakt u graag uit met uw expertise. LinkedIn is het instrument om die kennis uit te stallen en zo uzelf en uw bedrijf in de spotlight te zetten. Hoe dat precies werkt?

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]