StartersBEGELEIDING

Startersadvies

Bij het opstarten van je eigen onderneming zit je vast met heel wat vragen.

Als starter moet u onder meer aan de volgende zaken denken:

Welke activiteiten zal ik uitoefenen?

Start ik in bijberoep of in hoofdberoep?

Kies ik voor een vennootschap of eenmanszaak?

Wat houd ik netto over?

Is mijn project financieel haalbaar?

Onder welk sociaal statuut kom ik terecht en wat zijn de gevolgen ervan?

Welke aansprakelijkheden en risico's draag ik als ondernemer?

Welk type boekhouding moet ik voeren en aan welke formaliteiten moet ik voldoen?

Opstelling statuten

De voorbereiding verloopt volgens uw specifieken noden en vereisten, hetgeen leidt tot een correcte invulling van de statuten.
Op deze manier kan er snel en foutloos gewerkt worden, zodat u snel kan starten als zelfstandige.

Opmaken financieel plan

Alvorens effectief van start te gaan is het van het grootste belang om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Wij helpen u bij het opstellen van een financieel plan.

Diverse administratieve en wettelijke verplichtingen

Zodra uw onderneming is opgericht, doen wij onmiddellijk al het nodige om alle wettelijke formaliteiten te volbrengen, met een minimale inspanning van uw zijde. Bij wijzigingen zetten wij spontaan de nodige stappen om alles in orde te brengen. En dit o.a. bij volgende werkzaamheden:

herbenoemingen

adreswijziging

doelswijziging

inschrijving, wijziging Kruispuntbank van Ondernemingen

aanvragen en wijzigingen inschrijving BTW

aansluiting vennootschap bij een sociale kas

aansluiting bedrijfsleiders bij een sociale kas

aansluiting bij een sociaal secretariaat in geval van personeel

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]